Op de onderstaande foto's ziet u een kleine impressie van de werkzaamheden die ik zo al verricht buitenshuis.